Algemene voorwaarden

•    Opdrachtgever dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort.

•    Als opdrachtgever bent u te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw dier(en) aan het voertuig wordt aangebracht. Ook schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

•    Het in- en uitladen van een paard dient door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger te worden gedaan. Uiteraard kan Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport daarbij assisteren.

•    Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport behoudt zich het recht voor om ter plaatse te beslissen een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is of geen conditie heeft voor het transport. Overigens dienen de gemaakte kosten dan wel voldaan te worden.

•    Voor het wachten op locatie wordt er na het eerste uur wachtgeld in rekening gebracht.

•    Eventuele tol- en/of veerkosten komen bovenop de kosten van het vervoer.

•    Afgesproken tijden zijn streeftijden. Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertragingen door onvoorziene omstandigheden.

•    Bij slechte weersomstandigheden behoudt Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport zich het recht voor de rit te annuleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Veiligheid gaat boven alles.

•    Betalingen dienen, indien niet anders vermeldt, contant voldaan te worden na aankomst op de gewenste locatie. Uiterlijk voor aanvang van de rit zal Chantal Rijners Paarden- & Ponytransport kenbaar maken wat de kosten zullen zijn. Onverwachte wachttijden zijn hierbij niet inbegrepen en zullen als meerkosten in rekening worden gebracht.

•    Afmeldingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar gemaakt te worden. Als u later dan 24 uur van te voren uw afspraak afzegt worden er annuleringskosten berekend.

•    U dient bovenstaande voorwaarde te ondertekenen voor transport.

 

Datum:..................................................

plaats:...................................................

 

 

 

..............................................................                                                         ..............................................................

C.Rijners                                                                                                            Opdrachtgever.........................................

 

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop