Verzekering

Onze vervoersvoorwaarden zijn volgens AVC/CMR Met deze basisverzekering is uw paard verzekerd tot een maximum bedrag.

AVC: De Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door sVa / Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaalvervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

Klik hier om het gehele document te downloaden

Uiteraard is het mogelijk deze dekking uit te breiden. Wij kunnen u hierover informeren en adviseren. 

Vergunningen en certificaten

NIWO – Euro transportvergunning verg.nr. 16089
NVWA vergunning vervoer van paarden verg.nr. 307680
Onze chauffeurs zijn gecertificeerd conform CCV Veetransport EG nr 1/2005


Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop